Kursy 2019

INFORMACJA
O KURSACH I WARSZTATACH ORGANIZOWANYCH W 2019 ROKU

 

 

Styczeń

11-12.01.2019 “Praktyczne aspekty badań w diagnostyce ultrasonograficznej”

Kurs oraz warsztaty praktyczne zaliczane do Certyfikatu Podstawowego Sekcji USG PTGiP (30 pkt.)

Szczegóły

Miejsce: Wisła, Hotel Gołębiewski

 

Luty

21.02.2019 Kurs Ocena serca płodu ? praktyczne aspekty badania 

30 pkt. USG PTGiP

Kierownictwo naukowe:
prof. dr hab. n. med. Mariola Ropacka-Lesiak
prof. dr hab. n. med. Marek Pietryga

Szczegóły: www.cel-kursy.pl/event/ocena-serca-plodu-praktyczne-aspekty-badania/

Miejsce: Hotel Bulwar – Toruń

22.02.2019 Kurs Badania dopplerowskie ? od teorii do praktyki

30 pkt. USG PTGiP

Kierownictwo naukowe:
prof. dr hab. n. med. Mariola Ropacka-Lesiak
prof. dr hab. n. med. Marek Pietryga

Szczegóły: http://cel-kursy.pl/event/badania-dopplerowskie-od-teorii-do-praktyki/

Miejsce: Hotel Bulwar – Toruń

22.02.2019 Warsztaty praktyczne PTG -zaliczane do certyfikatu

Kierownictwo naukowe:
prof. dr hab. n. med. Mariola Ropacka-Lesiak
prof. dr hab. n. med. Marek Pietryga

Szczegóły: http://cel-kursy.pl/event/warsztaty-praktyczne-ptg/

Miejsce: Hotel Bulwar – Toruń

28.02.2019 Warsztaty praktyczne 

Zaliczane do certyfikatu Sekcji USG PTGiP

Miejsce: Poznań

 

Marzec

1.03.2019 Kurs “Zastosowanie badania dopplerowskiego w diagnostyce aberracji chromosomowych, niedotlenienia, zagrożenia życia oraz zaburzeń wzrastania u płodu. Badanie dopplerowskie w ginekologii i onkologii ginekologicznej. Badania dopplerowskie w ciąży mnogiej.”

30 pkt. do certyfikatu podstawowego i dopplerowskiego Sekcji USG PTG

Miejsce: Poznań

2.03.2019 Kurs “Diagnostyka wad rozwojowych płodu. Standardy badań ultrasonograficznych w I oraz II trymestrze ciąży.”

Miejsce: Poznań

 

Maj

9.05.2019 Kurs Wady rozwojowe płodu od A do Z

30 pkt. USG PTGiP

Kierownictwo naukowe:
prof. dr hab. n. med. Mariola Ropacka-Lesiak
prof. dr hab. n. med. Marek Pietryga

Szczegóły: http://cel-kursy.pl/event/wady-rozwojowe-plodu-od-a-do-z-2/

Miejsce:  Hotel Mercure Nowotel – Gdańsk

10.05.2019 Kurs Praktyczna ultrasonografia w codziennej praktyce ginekologa- położnika

30 pkt. USG PTGiP

Kierownictwo naukowe:
prof. dr hab. n. med. Mariola Ropacka-Lesiak
prof. dr hab. n. med. Marek Pietryga

Szczegóły: http://cel-kursy.pl/event/praktyczna-ultrasonografia-w-codziennej-praktyce-ginekologa-poloznika-6/

Miejsce:  Hotel Mercure Nowotel – Gdańsk

10.05.2019 Warsztaty Praktyczne zaliczane do certyfikatu

Kierownictwo naukowe:
prof. dr hab. n. med. Mariola Ropacka-Lesiak
prof. dr hab. n. med. Marek Pietryga

Szczegóły: http://cel-kursy.pl/event/warsztaty-praktyczne-zaliczane-do-certyfikatu/

Miejsce:  Hotel Mercure Nowotel – Gdańsk

16.05.2019 Warsztaty praktyczne

Zaliczane do certyfikatu Sekcji USG PTGiP

Miejsce: Poznań

17.05.2019 Kurs “Ultrasonografia w diagnostyce porodu przedwczesnego. Ultrasonografia w ciąży bliźniaczej.”

30 pkt. do certyfikatu podstawowego Sekcji USG PTGiP

Miejsce: Poznań

18.05.2019 Kurs “Prenatalna diagnostyka ultrasonograficzna I trymestru ciąży.

Ultrasonografia w diagnostyce i leczeniu niepłodności. Diagnostyka ciąży ektopowej.”

30 pkt. do certyfikatu podstawowego i prenatalnego Sekcji USG PTGiP

Miejsce: Poznań

 

Wrzesień

12.09.2019 Warsztaty praktyczne

Zaliczane do certyfikatu Sekcji USG PTGiP

Miejsce: Poznań

13.09.2019 Kurs “Diagnostyka prenatalna I i II trymestru ciąży ? Rekomendacje Sekcji USG PTGiP. Zasady opieki nad kobietą ciężarną wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia.”

Miejsce: Poznań

14.09.2019 Kurs “Podstawy badania dopplerowskiego i zastosowanie kliniczne w diagnostyce prenatalnej ? ocena ryzyka aberracji chromosomowych, stanu przedrzucawkowego, dobrostanu płodu, ocena ryzyka i monitorowanie IUGR, ocena niedokrwistości płodu.”

Miejsce: Poznań

26.09.2019 Kurs Niepłodność w aspektach endokrynologia, andrologia i USG 

30 pkt. USG PTGiP

Kierownictwo naukowe:
prof. dr hab. n. med. Mariola Ropacka-Lesiak
prof. dr hab. n. med. Marek Pietryga

Szczegóły: http://cel-kursy.pl/event/nieplodnosc-w-aspektach-endokrynologia-andrologia-i-usg/

Miejsce: Hotel Eureka – Sopot

27.09.2019 Kurs Badania Dopplerowskie i ciążą bliźniacza ? od teorii do praktyki

30 pkt. USG PTGiP

Kierownictwo naukowe:
prof. dr hab. n. med. Mariola Ropacka-Lesiak
prof. dr hab. n. med. Marek Pietryga

Szczegóły: http://cel-kursy.pl/event/badania-dopplerowskie-i-ciaza-blizniacza-od-teorii-do-praktyki/

Miejsce: Hotel Eureka – Sopot

27.09.2019 Warsztaty praktyczne zaliczane do certyfikatu

Kierownictwo naukowe:
prof. dr hab. n. med. Mariola Ropacka-Lesiak
prof. dr hab. n. med. Marek Pietryga

Szczegóły: http://cel-kursy.pl/event/warsztaty-praktyczne-zaliczane-do-certyfikatu-2/

Miejsce: Hotel Eureka ? Sopot

 

Listopad

7.11.2019 Warsztaty praktyczne

Zaliczane do certyfikatu Sekcji USG PTGiP

Miejsce: Poznań

8.11.2019 Kurs “Diagnostyka ultrasonograficzna wad rozwojowych i porodu przedwczesnego.”

Kurs do certyfikatu podstawowego Sekcji USG PTGiP

Miejsce: Poznań

9.11.2019 Kurs “Prenatalna diagnostyka serca płodu. Wady serca w diagnostyce prenatalnej.”

Kurs do certyfikatu podstawowego i oceny serca płodu Sekcji USG PTG

Miejsce: Poznań

 

Grudzień

5.12.2019 Ocena serca płodu ? praktyczne aspekty badania

30 pkt. USG PTGiP

Kierownictwo naukowe:
prof. dr hab. n. med. Mariola Ropacka-Lesiak
prof. dr hab. n. med. Marek Pietryga

Szczegóły: http://cel-kursy.pl/event/ocena-serca-plodu-praktyczne-aspekty-badania-5/ 

Miejsce: Hotel Dwór Oliwski – Gdańsk

6.12.2019 Praktyczna ultrasonografia w codziennej praktyce ginekologa- położnika

30 pkt. USG PTGiP

Kierownictwo naukowe:
prof. dr hab. n. med. Mariola Ropacka-Lesiak
prof. dr hab. n. med. Marek Pietryga

Szczegóły: http://cel-kursy.pl/event/praktyczna-ultrasonografia-w-codziennej-praktyce-ginekologa-poloznika-6-2/

Miejsce: Hotel Dwór Oliwski – Gdańsk

6.12.2019 Warsztaty praktyczne -zaliczane do certyfikatu

Kierownictwo naukowe:
prof. dr hab. n. med. Mariola Ropacka-Lesiak
prof. dr hab. n. med. Marek Pietryga

Szczegóły: http://cel-kursy.pl/event/warsztaty-praktyczne-zaliczane-do-certyfikatu-3/

Miejsce: Hotel Dwór Oliwski – Gdańsk