Kurs – 13.09.2019 Poznań

Termin:

13.09.2019r

Miejsce:

Concordia Center
ul. Zwierzyniecka 3
60-813 Poznań
sala Lumina

concordia mapka

Dojazd do Concordia Center od strony ul. Zwierzynieckiej (przy domu studenckim Jowita) lub od ul. Bukowskiej (przy hotelu Sheraton).  
Uczestnicy przyjeżdżający  do Poznania pociągiem mogą również dojść z dworca PKP ulicą Dworcową do Ronda Kaponiera, a następnie przejść przejściem podziemnym na drugą stronę ulicy. (około 10 minut).

Tematyka kursu:

Diagnostyka prenatalna I i II trymestru ciąży ? Rekomendacje Sekcji USG PTGiP. Zasady opieki nad kobietą ciężarną wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia .

  • badanie USG przed 10 tc, 11-14 tc, 18-22 tc, 28-32 tc ? Rekomendacje Sekcji USG PTG ? pokazy filmowe
  • ocena anatomii płodu w I trymestrze ciąży
  • ultrasonograficzna i biochemiczna ocena ryzyka powikłań położniczych w I trymestrze ciąży
  • ultrasonograficzna i biochemiczna ocena ryzyka aberracji chromosomowych
  • genetyczna ocena ryzyka aberracji chromosomowych ? badanie cfDNA
  • II badanie prenatalne: jak wykonywać wg Rekomendacji Sekcji USG PTGiP
  • wady płodu w II badaniu prenatalnym
  • ocena patologii łożyska w badaniu ultrasonograficznym
  • ocena szyjki macicy w badaniu ultrasonograficznym

 

Program kursu:

9.00- 09.45     Badanie ultrasonograficzne przed 10 tygodniem ciąży.

prof. Marek Pietryga

09.45-10.30    Ocena anatomii płodu w I trymestrze ciąży oraz standardy badania w 11-14 tygodniu ciąży. Algorytmy postępowania oraz rekomendacje Sekcji USG PTGiP.

prof. Jacek Brązert

10.30-10.45    Kawa

10.45-11.15    Zasady wykonywania obliczeń ryzyka aberracji chromosomowych u płodu, interpretacja kliniczna uzyskanych wyników badań, poradnictwo, rola cfDNA w protokole badania – pokazy obliczeń.

dr Rafał Iciek

11.15-12.15    Badanie ultrasonograficzne w II trymestrze ciąży (18-22 tygodniu ciąży) – różnicowanie wad rozwojowych. Rekomendacje Sekcji USG PTGiP ? pokazy filmowe.

prof. Marek Pietryga

12.15-13.00    Prenatalna ocena serca płodu, diagnostyka TGA, tetralogii Fallota, HLHS ? porady praktyczne.

prof. Marek Pietryga

13.00-13.45    Prenatalna diagnostyka wad układu kostnego ? dysplazje kostno-szkieletowe, stopa końsko-szpotawa, poprzeczne redukcje kończyn – pokazy filmowe.

dr Rafał Iciek

13.45-14.15    Lunch

14.15-15.00Diagnostyka porodu przedwczesnego, badanie kliniczne, badania biochemiczne i ocena szyjki macicy w badaniu ultrasonograficznym.

dr Maciej Brązert

15.00-15.45    Wady rozwojowe twarzoczaszki- obrazowanie i diagnostyka.

prof. Marek Pietryga

15.45-16.15    Nowoczesne schematy diagnostyki genetycznej w położnictwie 

prof. Marek Pietryga

16.15-16.30    Dyskusja


Kurs specjalistyczny:
 

  • 30 pkt. do certyfikatu podstawowego i badań prenatalnych Sekcji USG PTG

 

Koszt:  920 zł 

Opłatę za kurs proszę przelać na konto:   STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZDROWIA MATKI I DZIECKA
 ul. Ułańska 21. lok. U5, 60-748 Poznań
 74 10901463 0000 0001 03381687
 I Oddział BZ WBK S.A. w Poznaniu

 (na przelewie proszę wpisać imię i nazwisko osoby, której dotyczy wpłata oraz datę kursu)

Zgłoszenia:

Listownie, faxem lub e-mailem prosimy przesłać na adres:

Sekcja Ultrasonografii PTG, 60-535 Poznań, ul. Polna 33
fax. 061 8419-647 , 
tel. 061 8419-334, 441
e-mail:  kpichk@gpsk.ump.edu.pl lub sekretariat@usgptg.pl

Formularz zgłoszeniowy:   ikona_word 

lub poprzez REJESTRACJĘ ELEKTRONICZNĄ