Konsultacje przypadków klinicznych

prof. UM dr hab. n. med. Marek Pietryga

Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych, Katedra Ginekologii i Położnictwa 
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM
ul. Polna 33, 
60-535 Poznań
tel. (61) 841-93-34
email: marekp@usgptg.pl

dr n. med. Rafał Iciek
Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych
Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcikowskiego
w Poznaniu
ul. Polna 33
60-535 Poznańemail: riciek@usgptg.pl

dr n. med. Piotr Dydowicz
Katedra i Klinika Zdrowia Matki i Dziecka
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu
ul. Polna 33 60-535 Poznań
email: pdydowicz@usgptg.pl