Kurs – 14.09.2019 Poznań

Termin:

14.09.2019r

Miejsce:

Concordia Center
ul. Zwierzyniecka 3
60-813 Poznań
sala Lumina

concordia mapka

Dojazd do Concordia Center od strony ul. Zwierzynieckiej (przy domu studenckim Jowita) lub od ul. Bukowskiej (przy hotelu Sheraton).  
Uczestnicy przyjeżdżający  do Poznania pociągiem mogą również dojść z dworca PKP ulicą Dworcową do Ronda Kaponiera, a następnie przejść przejściem podziemnym na drugą stronę ulicy. (około 10 minut).

Tematyka kursu:

Podstawy badania dopplerowskiego i zastosowanie kliniczne w diagnostyce prenatalnej ? ocena ryzyka aberracji chromosomowych, stanu przedrzucawkowego, dobrostanu płodu, ocena ryzyka i monitorowanie IUGR, ocena niedokrwistości płodu.

  • podstawy fizyczne badania dopplerowskiego
  • aspekty techniczne badań USG Doppler
  • badanie USG Doppler w I trymestrze ciąży ? badanie przewodu żylnego (DV PIV), niedomykalności trójdzielnej (TR) oraz tętnicy macicznej
  • badanie USG Doppler w II i III trymestrze ciąży ? badanie tętnicy środkowej mózgu, tętnicy pępowinowej, przewodu żylnego, żyły pępowinowej i łuku aorty
  • badanie tętnicy macicznej w II i III trymestrze ciąży

 

Program kursu:

9.00- 09.30     Podstawy fizyczne i aspekty techniczne badań dopplerowskich.

dr Rafał Iciek

09.30-10.15    Badanie dopplerowskie w przewodzie żylnym i zastawce trójdzielnej w I i II trymestrze ciąży ? pokazy filmowe i wskazówki praktyczne.

prof. Marek Pietryga

10.15-10.45    Rola oceny przepływu w tętnicy macicznej w I, II i III trymestrze ciąży ? ocena ryzyka powikłań położniczych – algorytm FMF.

dr Rafał Iciek

10.45-11.00    Kawa

11.30-12.00    Ocena przepływu krwi w tętnicy i żyle pępowinowej w I, II, III trymestrze ciąży ? wskazówki praktyczne, wartość kliniczna.

dr Rafał Iciek

12.00-12.30    Ocena przepływu krwi w tętnicy środkowej mózgu ? wskazówki praktyczne.

prof. Marek Pietryga

12.30-13.15    Wytyczne postępowania w IUGR, rola badania dopplerowskiego (MCA, UMA, Łuk Ao, UV, DV) w monitorowaniu stanu płodu w IUGR.

prof. Mariola Ropacka-Lesiak

13.15-14.00    Rola badań dopplerowskich w diagnostyce i obrazowaniu ciąży bliźniaczej.

prof. Mariola Ropacka-Lesiak

14.00-14.30    Lunch

14.30-16.00    Zastosowanie badań dopplerowskich w ginekologii ? ocena macicy, guzów przydatków oraz patologii miednicy mniejszej, schematy AIOTA, AIETA

prof. Jacek Brązert

16.00-16.45    Ciekawe przypadki kliniczne ? postępowanie i diagnostyka.

dr Rafał Iciek

 

Kurs specjalistyczny:

  • 20 pkt. do certyfikatu podstawowego i badań dopplerowskich Sekcji USG PTG

 

Koszt:  920 zł 

Opłatę za kurs proszę przelać na konto:   STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZDROWIA MATKI I DZIECKA
 ul. Ułańska 21. lok. U5, 60-748 Poznań
 74 10901463 0000 0001 03381687
 I Oddział BZ WBK S.A. w Poznaniu

 (na przelewie proszę wpisać imię i nazwisko osoby, której dotyczy wpłata oraz datę kursu)

Zgłoszenia:

Listownie, faxem lub e-mailem prosimy przesłać na adres:

Sekcja Ultrasonografii PTG, 60-535 Poznań, ul. Polna 33
fax. 061 8419-647 , 
tel. 061 8419-334, 441
e-mail:  kpichk@gpsk.ump.edu.pl lub sekretariat@usgptg.pl

Formularz zgłoszeniowy:   ikona_word 

lub poprzez REJESTRACJĘ ELEKTRONICZNĄ