Kurs – 02.03.2019 Poznań

Termin:

02.03.2019r

Miejsce:

Concordia Center
ul. Zwierzyniecka 3
60-813 Poznań
sala Lumina

concordia mapka

Dojazd do Concordia Center od strony ul. Zwierzynieckiej (przy domu studenckim Jowita) lub od ul. Bukowskiej (przy hotelu Sheraton).  
Uczestnicy przyjeżdżający  do Poznania pociągiem mogą również dojść z dworca PKP ulicą Dworcową do Ronda Kaponiera, a następnie przejść przejściem podziemnym na drugą stronę ulicy. (około 10 minut).

Tematyka kursu:

Diagnostyka wad rozwojowych płodu. Standardy badań ultrasonograficznych w I oraz II trymestrze ciąży.

Wady układu moczowego ? diagnostyka w I, II i III trymestrze ciąży, markery aberracji chromosomowych. Wielotorbielowatość nerek, poszerzenie miedniczek, uropatie zaporowe.

Wady układu pokarmowego – diagnostyka w I, II i III trymestrze ciąży, markery aberracji chromosomowych. Niedrożności przewodu pokarmowego, wytrzewienie i przepuklina przedniej ściany brzucha.

Wady układu kostno-szkieletowego. Dysplazje kostno-szkieletowe – diagnostyka w I, II i III trymestrze ciąży.

Wady centralnego układu nerwowego ? diagnostyka w I, II i III trymestrze ciąży, markery aberracji chromosomowych. Wodogłowie, agenezja ciała modzelowatego, zespoły Arnold-Chiari i Dandy-Walker, wady letalne.

Program kursu: 

9.00-9.30 Standardy badania ultrasonograficznego w II trymestrze ciąży ? Rekomendacje Sekcji USG PTGiP.
  Dr Rafał Iciek
9.30-10.00 Prenatalna diagnostyka ultrasonograficzna wad układu moczowego ? wskazówki praktyczne.
  Dr Rafał Iciek, Prof. Marek Pietryga
10.00-10.30 Termin i sposób rozwiązania ciąży a rokowanie w wadach układu moczowego u noworodka.
  Prof. Danuta Ostalska- Nowicka, Prof. Marek Pietryga
10.30-11.00 Możliwości terapii wewnątrzmacicznej układu moczowego a leczenie pourodzeniowe.
  Prof. Marek Pietryga, Prof. Danuta Ostalska-Nowicka
11.00-11.15 Kawa
11.15-11.45 Wady układu kostnego u płodu ? diagnostyka dysplazji kostno-szkieletowych i karłowatości. Pokazy filmowe.
  Dr Rafał Iciek
11.45-12.15 Przesiewowe badanie serca płodu pomiędzy 18 a 22 t.c. ? standardy Sekcji USG PTGiP
  Prof. Marek Pietryga
12.15-12.45 Wady stożka serca. Jak nie przeoczyć TGA.
  Prof. Marek Pietryga
12.45-13.15 Lunch
13.15-13.45 Rozwój układu nerwowego ? embriologia. Agenezja ciała modzelowatego ? diagnostyka i rokowanie.
  Prof. Marek Pietryga
13.45-14.15 Wady centralnego i obwodowego układu nerwowego ? diagnostyka w I i II trymestrze ciąży, rokowanie, postępowanie.
  Dr Rafał Iciek
14.15-14.35 Prenatalna diagnostyka ultrasonograficzna wad układu pokarmowego – ? diagnostyka w I i II trymestrze ciąży, rokowanie, postępowanie.
  Prof. Marek Pietryga
14.35-15.00 Omphalocoele i Gastroschisis ? diagnostyka różnicowa, rokowanie i postępowanie.
  Prof. Marek Pietryga

 

Kurs specjalistyczny:

  • 30 pkt. do certyfikatu podstawowego Sekcji USG PTG

 

Koszt:  800 zł 

Opłatę za kurs proszę przelać na konto:   STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZDROWIA MATKI I DZIECKA
 ul. Ułańska 21. lok. U5, 60-748 Poznań
 74 10901463 0000 0001 03381687
 I Oddział BZ WBK S.A. w Poznaniu

 (na przelewie proszę wpisać imię i nazwisko osoby, której dotyczy wpłata oraz datę kursu)

Zgłoszenia:

Listownie, faxem lub e-mailem prosimy przesłać na adres:

Sekcja Ultrasonografii PTG, 60-535 Poznań, ul. Polna 33
fax. 061 8419-647 , 
tel. 061 8419-334, 441
e-mail:  kpichk@gpsk.ump.edu.pl lub sekretariat@usgptg.pl

Formularz zgłoszeniowy:   ikona_word 

lub poprzez REJESTRACJĘ ELEKTRONICZNĄ