Kurs – 8.11.2019 Poznań

Termin:

8.11.2019r

Miejsce:

Concordia Center
ul. Zwierzyniecka 3
60-813 Poznań
sala Lumina

concordia mapka

Dojazd do Concordia Center od strony ul. Zwierzynieckiej (przy domu studenckim Jowita) lub od ul. Bukowskiej (przy hotelu Sheraton).  
Uczestnicy przyjeżdżający  do Poznania pociągiem mogą również dojść z dworca PKP ulicą Dworcową do Ronda Kaponiera, a następnie przejść przejściem podziemnym na drugą stronę ulicy. (około 10 minut).

Tematyka kursu:

Diagnostyka ultrasonograficzna wad rozwojowych: etiologia, czas rozpoznania, diagnostyka różnicowa i terapia płodu, rozwój postnatalny.

  • Badanie USG przed 10 tygodniem ciąży
  • Badanie USG 11-14 tc ? wczesna ocena anatomii płodu i ryzyka aberracji
  • Badanie USG 18-22 tc ? ocena anatomii płodu
  • Diagnostyka wad płodu
  • Ocena szyjki macicy oraz ryzyka porodu przedwczesnego

Program kursu:

9.00- 09.30 Wady układu oddechowego u płodu ? diagnostyka, postępowanie i rokowanie.
  prof. Mariola Ropacka-Lesiak/ dr hab. Agata Szpera-Goździewicz
09.30-10.15 Ciąża o nietypowej lokalizacji ? diagnostyka i postępowanie kliniczne.
  prof. Mariola Ropacka-Lesiak / dr hab. Agata Szpera – Goździewicz
10.15-11.00 Diagnostyka wad układu moczowego i prezentacja przypadków klinicznych
  dr Rafał Iciek
11.00-11.15 Kawa
11.15-12.15 Algorytm badania prenatalnego między 11 – 14 tygodniem ciąży ? ocena anatomii płodu oraz ryzyka aberracji chromosomowych. Zastosowanie badania cfDNA płodowego w diagnostyce prenatalnej. Zasady obliczania ryzyka i konsultacja wyniku badania.
  prof. Jacek Brązert/dr Rafał Iciek
12.15-12.45 Jak wykonywać poprawnie badanie między 18-22 tygodniem ciąży.
  prof. Jacek Brązert
12.45-13.30 Diagnostyka wad układu kostnego i prezentacja przypadków klinicznych.
  dr Rafał Iciek
13.30-14.00 Lunch
14.00-15.00 Wady centralnego i obwodowego układu nerwowego i prezentacja przypadków klinicznych.
  dr Rafał Iciek
15.00-16.00 Diagnostyka ultrasonograficzna i postępowanie kliniczne w ciąży bliźniaczej
  dr Rafał Iciek

 

Kurs specjalistyczny: 

  • 30 pkt. do certyfikatu podstawowego Sekcji USG PTG

 

Koszt:  800 zł 

Opłatę za kurs proszę przelać na konto:   STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZDROWIA MATKI I DZIECKA
 ul. Ułańska 21. lok. U5, 60-748 Poznań
 74 10901463 0000 0001 03381687
Santander Bank Polska

 (na przelewie proszę wpisać imię i nazwisko osoby, której dotyczy wpłata oraz datę kursu)

Zgłoszenia:

Listownie, faxem lub e-mailem prosimy przesłać na adres:

Sekcja Ultrasonografii PTG, 60-535 Poznań, ul. Polna 33
fax. 061 8419-647 , 
tel. 061 8419-334, 441
e-mail:  kpichk@gpsk.ump.edu.pl lub sekretariat@usgptg.pl

Formularz zgłoszeniowy:   ikona_word 

lub poprzez REJESTRACJĘ ELEKTRONICZNĄ