Serce – II i III trymestr

2010-05-19

SVT-Supraventricular Tachycardia

SVT-Supraventricular Tachycardia (Częstoskurcz nadkomorowy) Szybki rytm serca pochodzący z przedsionków lub węzła przedsionkowo-komorowego, o częstotliwości >100/min. W zapisie EKG wąski zespół QRS, załamek P nieprawidłowy, może […]
2015-01-12

Ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej (AVSD)

2015-01-12

Ektopia serca tga

2015-01-12

Fibroelastoza wsierdzia

2015-01-12

Przełożenie dużych naczyń (TGA)

2015-01-12

Ubytek przegrody międzykomorowej (VSD)