SVT-Supraventricular Tachycardia

SVT-Supraventricular Tachycardia (Częstoskurcz nadkomorowy)

Szybki rytm serca pochodzący z przedsionków lub węzła przedsionkowo-komorowego, o częstotliwości >100/min. W zapisie EKG wąski zespół QRS, załamek P nieprawidłowy, może być przed albo po zespole QRS lub ukryty w załamku T, dlatego czasami nie jest zidentyfikowany (“brak załamka P”)

Autor filmów: Rafał Iciek

1) Częstoskurcz nadkomorowy u płodu


2) Wysięk w osierdziu

3) Wysięk w jamie brzusznej