Wideoklipy wad płodu

2015-01-12

Zespół Potter 1 – 2 trymestr

2015-01-12

Zespół odwróconego kierunku przepływu krwi (TRAP)

2015-01-12

Trisomia 13

2015-01-12

Trisomia 18

2015-01-12

Trisomia 21

2015-01-12

Acrania – 1 trymestr

Bezczaszkowiec (Acranius, Exencephalus), podobnie jak bezmózgowiec (Anencephalus), przepuklina mózgowa, rozszczep potylicy i kręgów szyjnych z utworzeniem jednej jamy (Iniencephalus) oraz rozszczep kręgosłupa (Spina Bifida) należą do […]
2015-01-12

Holoprosencefalia – 1 trymestr

Holoprosencefalia (HPE) jest wadą mózgowia wynikającą z zaburzonego podziału przodomózgowia na dwie odrębne półkule. Nieprawidłowej budowie ośrodkowego układu nerwowego towarzyszą często poważne zaburzenia rozwoju linii środkowej […]
2015-01-12

Holoprosencefalia – 2 trymestr

Holoprosencefalia (HPE) jest wadą mózgowia wynikającą z zaburzonego podziału przodomózgowia na dwie odrębne półkule. Nieprawidłowej budowie ośrodkowego układu nerwowego towarzyszą często poważne zaburzenia rozwoju linii środkowej […]
2015-01-12

Wentrikuolmegalia – 2 trymestr