Przepuklina przeponowa

Przepuklina przeponowa ? u płodu jest to wada wrodzona polegająca na przemieszczaniu się trzewi z jamy brzusznej do klatki piersiowej przez otwór (ubytek) w przeponie. Przepuklina prowadzi do zaburzeń w rozwoju płuc i ich hipoplazji. Wada powstaje około 3-8 tygodnia życia zarodkowego.