Praktyczna ultrasonografia w położnictwie i ginekologii

ksiazka pr usgMarek Pietryga, Jacek Brązert
Praktyczna ultrasonografia w położnictwie i ginekologii

 

Praktyczna ultrasonografia w położnictwie i zawiera zarówno wiadomości, jak i zbiór praktycznych porad z zakresu ultrasonografii. Książka ta skierowana jest do studentów i lekarzy znajdujących się na różnych etapach zawodowego zaawansowania. Powstała ona na podstawie naszej wcześniejszej publikacji pt. Podstawy praktycznej ultrasonografii w ginekologii i położnictwie, która spotkała się z życzliwym przyjęciem Czytelników. 

W Praktycznej ultrasonografii w położnictwie i ginekologii staraliśmy się utrzymać praktyczny charakter podręcznika, wprowadzając zarazem nowe zagadnienia dotyczące ultrasonografii w ginekologii oraz prezentacje przypadków klinicznych. Zamieszczone zdjęcia (łącznie 2288, w tym 1890 wykonanych przez nas osobiście) będą na pewno pomocne w codziennej diagnostyce ultrasonograficznej.

Nowością jest, stworzona specjalnie na potrzeby tej publikacji, oryginalna strona internetowa: http://www.praktycznaultrasonografia.pl/, na której Czytelnik znajdzie filmy wideo badań ultrasonograficznych i dodatkowe zdjęcia. W zamyśle Autorów strona ta ma spełniać rolę platformy służącej ciągłemu uzupełnianiu wiadomości zawartych w książce, informowaniu o nowościach z zakresu diagnostyki oraz wymianie doświadczeń między lekarzami.