Praktyczna ultrasonografia dopplerowska w położnictwie. Podstawy oceny serca płodu.

praktyczna dopplerowska w poloznictwieMarek Pietryga, Jacek Brązert
?Praktyczna ultrasonografia dopplerowska w położnictwie. Podstawy oceny serca płodu”.

Książka jest zbiorem wiadomości i po­rad praktycznych dla lekarzy, którzy na różnym etapie zaawansowania w zakresie ginekologii i położnictwa pla­nują lub wykonują badania dopplerowskie.

Postęp technologiczny w aparatach ultrasonograficznych, dokonany w ostatnich latach sprawił, że badania dopplerowskie stały się jedną z podstawowych metod diagnostycznych i monitorowania płodu w dzisiejszej medycynie perinatalnej na całym świecie.
Publikacja zawiera podstawowe elementy oceny ultrasonograficznej serca płodu. Liczne ryciny, tabele z wartościami referencyjnymi i zdjęcia (zamieszczono 625 zdjęć, z czego 615 wykonali autorzy) oraz porady praktyczne zawarte w książce będą pomocne w codziennej prak­tyce lekarskiej.

Wydawnictwo Exemplum,
Poznań 2008,
s. 348