Podstawy praktycznej ultrasonografii w ginekologii i położnictwie

podstawy pr ultrasonografii“Podstawy praktycznej ultrasonografii w ginekologii i położnictwie”
Marek Pietryga, Jacek Brązert

Koleżanki i Koledzy
Podstawy praktycznej ultrasonografu w ginekologii i położnictwie zawierają zarówno wiadomości, jak i zbiór praktycznych porad z zakresu ultrasonografu. Książka ta skierowana jest do studentów i lekarzy znajdujących się na różnych etapach zawodowego zaawansowania. Powstała ona na podstawie naszej wcześniejszej publikacji pt. Ultrasonografia dopplerowska w położnictwie. Podstawy oceny serca płodu, która spotkała się z życzliwym przyjęciem Czytelników, a także została wyróżniona nagrodą Ministra Zdrowia.

W Podstawach praktycznej ultrasonografii w ginekologii i położnictwie staraliśmy się utrzymać praktyczny charakter podręcznika, wprowadzając zarazem nowe zagadnienia dotyczące ultrasonografii w ginekologii oraz prezentację przypadków klinicznych. Mamy nadzieję, że zamieszczone zdjęcia (łącznie 1805, w tym 1524 wykonane przez nas osobiście) będą pomocne w codziennej diagnostyce ultrasonograficznej.
Zaszczytem dla nas było współtworzenie tej książki z najwybitniejszymi specjalistami z zakresu ultrasonografu w ginekologii i położnictwie w Polsce. Praktyczne porady przez nich przekazane z pewnością wzbogacą wiedzę i przyczynią się do podniesienia poziomu diagnostyki prenatalnej oraz obrazowania w ginekologii, a zwłaszcza w onkologii ginekologicznej. Zdajemy sobie sprawę, że zgromadzony materiał nie obejmuje wszystkich zagadnień ultrasonografii w ginekologii i położnictwie. Staraliśmy się jednak w możliwie przystępny i praktyczny sposób przedstawić nasze doświadczenia. Podstawy praktycznej wiedzy zawarte w tej książce pomogą lepiej zrozumieć inne specjalistyczne publikacje z zakresu diagnostyki prenatalnej, echokardiografii płodu, terapii płodu i onkologii ginekologicznej.
Intencją autorów było, aby książka miała charakter przewodnika po ultrasonografii z zakresu ginekologii i położnictwa, stanowiącego kontynuację i rozwinięcie myśli wielkopolskich twórców polskiej ultrasonografii ginekologicznej, a w szczególności prof. Marka Spaczyńskiego.
Forma przedstawionej tu wiedzy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczestników kursów ultrasonograficznych, a przeprowadzone podczas ich trwania liczne dyskusje i polemiki znacząco wpłynęły na ostateczny kształt książki, za co serdecznie Państwu dziękujemy.
Marek Pietryga Jacek Brązert

Spis treści:

 • Wstęp
  1. Podstawy fizyczne ultrasonografu
  2. Bezpieczeństwo badań uitrasonograficznych w ginekologii i położnictwie
 • ULTRASONOGRAFIA W GINEKOLOGII
  1. Obrazowanie macicy i jajników sondą brzuszną. Ultrasonografia ginekologiczna wieku rozwojowego
  2. Ultrasonograficzna ocena macicy i jajników w okresie rozrodczym i menopauzalnym
  3. Obrazowanie endometrium
  4. Polipy endometrialne
  5. Sonohisterografia
  6. Wady macicy
  7. Diagnostyka ultrasonograficzna zespołu policystycznych jajników (PCO)
  8. Onkologia ginekologiczna
  9. Diagnostyka ultrasonograficzna endometriozy w miednicy mniejszej
  10. Badanie ultrasonograficzne gruczołu piersiowego
  11. Diagnostyka ultrasonograficzna raka piersi
  12. Prezentacje wybranych przypadków klinicznych
 • ULTRASONOGRAFIA W POŁOŻNICTWIE
  1. Ocena ultrasonograficzna rozwoju ciąży od 5. do 10. tygodnia ciąży
  2. Badanie dopplerowskie przepływu krwi w krążeniu maciczno-łożyskowym
  3. Markery aberracji chromosomalnych w I trymestrze ciąży – podstawy praktycznej diagnostyki
  4. Badanie dopplerowskie tętnicy macicznej w medycynie perinatalnej
  5. Badanie dopplerowskie tętnicy pępowinowej
  6. Krążenie mózgowe
  7. Płodowe krążenie żylne
  8. Praktyczne podstawy oceny prenatalnej serca
  9. Diagnostyka objawów zagrożenia życia płodu w badaniu ultrasonograficznym
  10. Badanie ultrasonograficzne między 18. a 24. tygodniem ciąży. Markery wybranych aberracji chromosomalnych i wad rozwojowych w II i III trymestrze ciąży – podstawy praktyczne
  11. Badanie dopplerowskie tętnic nerkowych i naczyń trzewnych płodu
  12. Ocena ultrasonograficzna szyjki macicy
  13. Łożysko i sznur pępowinowy – podstawy oceny ultrasonograficznej i dopplerowskiej
  14. Badanie dopplerowskie w ciąży powikłanej cukrzycą
  15. Możliwości obrazowania rozrostów i nowotworów trofoblastu w ultrasonografii
  16. Ocena blizny po cięciu cesarskim
  17. Stany zachowania płodu
  18. Zastosowanie badań cytogenetycznych i molekularnych w diagnostyce prenatalnej
  19. Omphalocele i gastroschisis w diagnostyce ultrasonograficznej
  20. Ultrasonografia dopplerowska w ciąży wielopłodowej
  21. Kardiomegalia u płodu
  22. Prezentacje wybranych przypadków klinicznych
  21. pary chromosomów
  23. Standardy badania ultrasonograficznego