Kurs – 29.02.2020 Poznań

Termin:

29.02.2020r

Miejsce:

Concordia Center
ul. Zwierzyniecka 3
60-813 Poznań

concordia mapka

Dojazd do Concordia Center od strony ul. Zwierzynieckiej (przy domu studenckim Jowita) lub od ul. Bukowskiej (przy hotelu Sheraton).
Uczestnicy przyjeżdżający  do Poznania pociągiem mogą również dojść z dworca PKP ulicą Dworcową do Ronda Kaponiera, a następnie przejść przejściem podziemnym na drugą stronę ulicy. (około 10 minut).

Tematyka kursu:

Diagnostyka wad rozwojowych płodu i postępowanie postnatalne. Standardy badań ultrasonograficznych w I oraz II trymestrze ciąży.

Program kursu:

9.00-9.45 Standardy badania ultrasonograficznego w II trymestrze ciąży – pokazy filmowe, Rekomendacje Sekcji USG PTGiP.
Dr Rafał ICIEK
9.45-10.15 Wady układu moczowego u płodu – postępowanie kliniczne, sposób rozwiązania a rokowanie, kwalifikacja do terapii wewnątrzmacicznej. Prenatalna diagnostyka ultrasonograficzna wad układu moczowego – wskazówki praktyczne.
Dr Rafał ICIEK
10.15-10.45 Termin i sposób rozwiązania ciąży a rokowanie w wadach układu moczowego u noworodka.
Prof. Danuta OSTALSKA-NOWICKA, Prof. Marek PIETRYGA
10.45-11.15 Możliwości terapii wewnątrzmacicznej układu moczowego a leczenie pourodzeniowe.
Prof. Danuta OSTALSKA-NOWICKA, Dr Rafał ICIEK
11.15-11.30 Kawa
11.15-12.00 Wady układu kostno-szkieletowego u płodu – rokowanie, postępowanie kliniczne w okresie okołoporodowym, pokazy filmowe
prof. Mariola ROPACKA-LESIAK
12.00-12.30 Przesiewowe badanie serca płodu – standard badania dla ginekologa-położnika, pokazy filmowe.
Dr Rafał ICIEK
12.30-13.00 Diagnostyka wad stożka serca. Jak nie przeoczyć TGA – diagnostyka różnicowa, l-TGA i d-TGA, rokowanie, postępowanie w ciąży, kwalifikacja do porodu.
prof. Mariola ROPACKA-LESIAK
13.00-13.30 Lunch
13.30-14.30 Podział kliniczny i ultrasonograficzny wad centralnego i obwodowego układu nerwowego – pokazy filmowe, markery aberracji chromosomowych, rokowanie.
Prof. Jacek BRĄZERT, Dr Rafał ICIEK
14.30-15.30 Prenatalna diagnostyka ultrasonograficzna wad układu pokarmowego – diagnostyka w I i II trymestrze ciąży, rokowanie, postępowanie.
Omphalocoele i Gastroschisis – diagnostyka różnicowa, rokowanie i postępowanie.
Dr Rafał ICIEK
15.45-16.00 Dyskusja i zakończenie kursu

Kurs specjalistyczny:

  • 20 pkt. do certyfikatu podstawowego Sekcji USG PTGiP

Koszt:  800 zł

Opłatę za kurs proszę przelać na konto:  STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZDROWIA MATKI I DZIECKA
ul. Ułańska 21. lok. U5, 60-748 Poznań
 74 10901463 0000 0001 03381687
 Santander Bank Polska(na przelewie proszę wpisać imię i nazwisko osoby, której dotyczy wpłata oraz datę kursu)

Zgłoszenia:

Listownie, faxem lub e-mailem prosimy przesłać na adres:

Sekcja Ultrasonografii PTG, 60-535 Poznań, ul. Polna 33
fax. 061 8419-647 ,
tel. 061 8419-334, 441
e-mail:  kpichk@gpsk.ump.edu.pl lub sekretariat@usgptg.pl

Formularz zgłoszeniowy:  ikona_word

lub poprzez REJESTRACJĘ ELEKTRONICZNĄ