Kurs – 28.02.2020 Poznań

Termin:

28.02.2020r

Miejsce:

Concordia Center
ul. Zwierzyniecka 3
60-813 Poznań

concordia mapka

Dojazd do Concordia Center od strony ul. Zwierzynieckiej (przy domu studenckim Jowita) lub od ul. Bukowskiej (przy hotelu Sheraton).
Uczestnicy przyjeżdżający  do Poznania pociągiem mogą również dojść z dworca PKP ulicą Dworcową do Ronda Kaponiera, a następnie przejść przejściem podziemnym na drugą stronę ulicy. (około 10 minut).

Tematyka kursu:

Zastosowanie badania dopplerowskiego w diagnostyce aberracji chromosomowych, niedotlenienia, zagrożenia życia oraz zaburzeń wzrastania u płodu. Badanie dopplerowskie w ginekologii i onkologii ginekologicznej. Badania dopplerowskie w ciąży mnogiej.

Program kursu:

09.00-09.30 Podstawy fizyczne i uwarunkowania techniczne badań dopplerowskich.
Dr Rafał ICIEK
09.30-10.15 Badanie dopplerowskie w przewodzie żylnym i zastawce trójdzielnej w I i II trymestrze ciąży – zastosowanie w diagnostyce aberracji chromosomowych u płodu, wadach serca i objawach zagrożenia płodu. Prawidłowy sposób wykonywania badań, technika badania.
Prof. Marek PIETRYGA
10.15-10.45 Rola oceny przepływu w tętnicy macicznej w I, II i III trymestrze ciąży. Prawidłowy sposób wykonywania badań, technika badania. Algorytm FMF w ocenie ryzyka powikłań położniczych w I trymestrze ciąży z zastosowaniem badań dopplerowskich.
Dr Rafał ICIEK
10.45-11.00 Kawa
11.30-12.00 Ocena przepływu krwi w tętnicy pępowinowej w II i III trymestrze ciąży – wskazówki praktyczne i pokazy filmowe i zastosowanie kliniczne. Prawidłowy sposób wykonywania badań, technika badania.
Prof. Marek PIETRYGA
12.00-12.30 Ocena przepływu krwi w tętnicy środkowej mózgu ? wskazówki praktyczne, pokazy filmowe. Diagnostyka niedokrwistości i niedotlenienia u płodu.
Prof. Marek PIETRYGA
12.30-13.15 SGA i  IUGR u płodu – diagnostyka różnicowa oraz postępowanie kliniczne. Zastosowanie badań dopplerowskich w diagnostyce różnicowej
prof. Mariola ROPACKA-LESIAK
13.15-14.00 Zastosowanie badań dopplerowskich w diagnostyce i obrazowaniu ciąży bliźniaczej ? powikłania ciąży bliźniaczej i rola badań dopplerowskich w postępowaniu klinicznym.
prof. Mariola ROPACKA-LESIAK
14.00-14.30 Lunch
14.30-15.00 Zastosowanie badań dopplerowskich w diagnostyce ginekologicznej i onkologicznej – algorytm IOTA, IETA, MUSA i rola badań dopplerowskich.
Prof. Jacek BRĄZERT, Dr Rafał ICIEK
15.00-15.45 Przypadki kliniczne z zastosowaniem badań dopplerowskich ? postępowanie i diagnostyka.
Dr Rafał ICIEK
15.45-16.00 Dyskusja i zakończenie kursu

Kurs specjalistyczny:

  • 30 pkt. do certyfikatu badań dopplerowskich i certyfikatu podstawowego  Sekcji USG PTGiP

Koszt:  920 zł

Opłatę za kurs proszę przelać na konto:  STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZDROWIA MATKI I DZIECKA
ul. Ułańska 21. lok. U5, 60-748 Poznań
 74 10901463 0000 0001 03381687
 Santander Bank Polska(na przelewie proszę wpisać imię i nazwisko osoby, której dotyczy wpłata oraz datę kursu)

Zgłoszenia:

Listownie, faxem lub e-mailem prosimy przesłać na adres:

Sekcja Ultrasonografii PTG, 60-535 Poznań, ul. Polna 33
fax. 061 8419-647 ,
tel. 061 8419-334, 441
e-mail:  kpichk@gpsk.ump.edu.pl lub sekretariat@usgptg.pl

Formularz zgłoszeniowy:  ikona_word

lub poprzez REJESTRACJĘ ELEKTRONICZNĄ