Kurs – 22.05.2020 Poznań

Termin:

22.05.2020r

Miejsce:

Concordia Center
ul. Zwierzyniecka 3
60-813 Poznań

concordia mapka

Dojazd do Concordia Center od strony ul. Zwierzynieckiej (przy domu studenckim Jowita) lub od ul. Bukowskiej (przy hotelu Sheraton).
Uczestnicy przyjeżdżający  do Poznania pociągiem mogą również dojść z dworca PKP ulicą Dworcową do Ronda Kaponiera, a następnie przejść przejściem podziemnym na drugą stronę ulicy. (około 10 minut).

Tematyka kursu:

Ultrasonografia w diagnostyce porodu przedwczesnego. Ultrasonografia w ciąży bliźniaczej. Zaburzenia wzrastania płodu ? rola badania ultrasonograficznego w diagnostyce i monitorowaniu.

Program kursu:

9.00-09.30 Poród przedwczesny ? epidemiologia, implikacje kliniczne, rokowanie i umieralność okołoporodowa.
Dr n. med. Rafał ICIEK
09.30-10.15 Możliwości oceny ryzyka wystąpienia porodu przedwczesnego w I trymestrze ciąży. Opis przypadku ? praktyczne zastosowanie algorytmu FMF i ultrasonograficznej oceny długości szyjki macicy, badania biochemiczne
Dr n. med. Rafał ICIEK
10.15-11.00 Ultrasonograficzna ocena długości szyjki macicy w II i III trymestrze ciąży ? wskazania, zastosowanie kliniczne, rola w określaniu ryzyka porodu przedwczesnego.
Prof. Marek PIETRYGA
11.00-11.15 Przerwa kawowa
11.15-11.45 Zastosowanie progesteronu dopochwowego w redukcji ryzyka porodu przedwczesnego i w ciąży pojedynczej z krótką szyjką macicy
Prof. Marek PIETRYGA
11.45-12.30 Szew okrężny szyjki macicy oraz pessar ? kryteria kwalifikacyjne, wskazania i zastosowanie kliniczne. Prezentacja przypadków klinicznych ? przykłady podstępowania.
Dr n. med. Maciej BRĄZERT
12.30?13.15 Nowoczesne metody terapii porodu przedwczesnego ? aktualne zalecenia i rekomendacje w leczeniu tokolitycznym i stymulacji dojrzewania płuc płodu.
Prof. Jacek BRĄZERT
13.15-13.45 Lunch
13.45-14.30 Diagnostyka ultrasonograficzna w ciąży bliźniaczej ? postępowanie wg obowiązujących wytycznych Ministerstwa Zdrowia ? pokazy filmowe w różnicowej diagnostyce obrazowej, wskazówki praktyczne, terapia wewnątrzmaciczna wad płodu.
prof. Mariola ROPACKA-LESIAK
14.30-15.15 W jaki sposób prawidłowo oceniać jak rośnie płód ? kryteria diagnostyczne i opcje postępowania, rola badania ultrasonograficznego w diagnostyce różnicowej.
prof. Mariola ROPACKA-LESIAK
15.15-15.45 Prezentacja przypadków klinicznych w IUGR i porodzie przedwczesnym
Dr Rafał ICIEK
15.45-16.00 Dyskusja i zakończenie kursu


Kurs specjalistyczny:

  • 30 pkt. do certyfikatu podstawowego  Sekcji USG PTGiP

Koszt:  920 zł

Opłatę za kurs proszę przelać na konto:  STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZDROWIA MATKI I DZIECKA
ul. Ułańska 21. lok. U5, 60-748 Poznań
 74 10901463 0000 0001 03381687
 Santander Bank Polska

(na przelewie proszę wpisać imię i nazwisko osoby, której dotyczy wpłata oraz datę kursu)

Zgłoszenia:

Listownie, faxem lub e-mailem prosimy przesłać na adres:

Sekcja Ultrasonografii PTG, 60-535 Poznań, ul. Polna 33
fax. 061 8419-647 ,
tel. 061 8419-334, 441
e-mail:  kpichk@gpsk.ump.edu.pl lub sekretariat@usgptg.pl

Formularz zgłoszeniowy:  ikona_word

lub poprzez REJESTRACJĘ ELEKTRONICZNĄ