Kurs – 19.09.2020 Poznań

Termin:

19.09.2020r

Miejsce:

Concordia Center
ul. Zwierzyniecka 3
60-813 Poznań

concordia mapka

Dojazd do Concordia Center od strony ul. Zwierzynieckiej (przy domu studenckim Jowita) lub od ul. Bukowskiej (przy hotelu Sheraton).
Uczestnicy przyjeżdżający  do Poznania pociągiem mogą również dojść z dworca PKP ulicą Dworcową do Ronda Kaponiera, a następnie przejść przejściem podziemnym na drugą stronę ulicy. (około 10 minut).

Tematyka kursu:

Podstawy badania dopplerowskiego i zastosowanie kliniczne w diagnostyce prenatalnej ? ocena ryzyka aberracji chromosomowych, stanu przedrzucawkowego, dobrostanu płodu, ocena ryzyka i monitorowanie IUGR, ocena niedokrwistości płodu

Program kursu:

9.00-09.30 Podstawy fizyczne i aspekty techniczne badań dopplerowskich w Położnictwie
Dr Rafał ICIEK
09.30-10.15 Badanie dopplerowskie w przewodzie żylnym i zastawce trójdzielnej w I i II trymestrze ciąży ? pokazy filmowe i wskazówki praktyczne.
Prof. Marek PIETRYGA
10.15-11.00 Rola oceny przepływu w tętnicy macicznej w I, II i III trymestrze ciąży ? ocena ryzyka powikłań położniczych – algorytm FMF w predykcji i profilaktyce pre-eklampsji.
Dr Rafał ICIEK
11.00-11.15 Kawa
11.15-12.00 Ocena przepływu krwi w tętnicy i żyle pępowinowej w I, II, III trymestrze ciąży ? wskazówki praktyczne, wartość kliniczna.
Dr Rafał ICIEK
12.00-12.45 Ocena przepływu krwi w tętnicy środkowej mózgu ? wskazówki praktyczne, centralizacja krążenia u płodu, ocena niedokrwistości u płodu
Prof. Marek PIETRYGA
12.45-13.30 Wytyczne postępowania w IUGR, rola badania dopplerowskiego (MCA, UMA, Łuk Ao, UV, DV) w monitorowaniu stanu płodu w IUGR.
Prof. Mariola ROPACKA-LESIAK
13.30-14.00 Lunch
14.00-14.45 Rola badań dopplerowskich w diagnostyce i obrazowaniu ciąży bliźniaczej.
Prof. Mariola ROPACKA-LESIAK
14.45-15.30 Zastosowanie badań dopplerowskich w ginekologii ? ocena macicy, guzów przydatków oraz patologii miednicy mniejszej.
Prof. Jacek BRĄZERT
15.30-16.00 Ciekawe przypadki kliniczne w diagnostyce dopplerowskiej ? postępowanie i diagnostyka.
Dr Rafał ICIEK
16.00 Dyskusja i zakończenie kursu


Kurs specjalistyczny:

  • 20 pkt. do certyfikatu podstawowego  Sekcji USG PTGiP

Koszt:  800 zł

Opłatę za kurs proszę przelać na konto:  STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZDROWIA MATKI I DZIECKA
ul. Ułańska 21. lok. U5, 60-748 Poznań
 74 10901463 0000 0001 03381687
 Santander Bank Polska

(na przelewie proszę wpisać imię i nazwisko osoby, której dotyczy wpłata oraz datę kursu)

Zgłoszenia:

Listownie, faxem lub e-mailem prosimy przesłać na adres:

Sekcja Ultrasonografii PTG, 60-535 Poznań, ul. Polna 33
fax. 061 8419-647 ,
tel. 061 8419-334, 441
e-mail:  kpichk@gpsk.ump.edu.pl lub sekretariat@usgptg.pl

Formularz zgłoszeniowy:  ikona_word

lub poprzez REJESTRACJĘ ELEKTRONICZNĄ