Kurs – 18.09.2020 Poznań

Termin:

18.09.2020r

Miejsce:

Concordia Center
ul. Zwierzyniecka 3
60-813 Poznań

concordia mapka

Dojazd do Concordia Center od strony ul. Zwierzynieckiej (przy domu studenckim Jowita) lub od ul. Bukowskiej (przy hotelu Sheraton).
Uczestnicy przyjeżdżający  do Poznania pociągiem mogą również dojść z dworca PKP ulicą Dworcową do Ronda Kaponiera, a następnie przejść przejściem podziemnym na drugą stronę ulicy. (około 10 minut).

Tematyka kursu:

Diagnostyka prenatalna I i II trymestru ciąży – wady płodu w badaniu ultrasonograficznym. Zasady opieki nad kobietą ciężarną wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Diagnostyka porodu przedwczesnego.

Program kursu:

9.00-09.45 Badanie ultrasonograficzne przed 10 tygodniem
Prof. Marek PIETRYGA
09.45-10.30 Ocena anatomii płodu w I trymestrze ciąży oraz standardy badania w 11-14 tygodniu ciąży. Algorytmy postępowania oraz rekomendacje Sekcji USG PTGiP. Rola DNA płodowego.
Prof. Jacek BRĄZERT
10.30-10.45 Kawa
10.45-11.15 Zasady wykonywania obliczeń ryzyka aberracji chromosomowych u płodu, interpretacja kliniczna uzyskanych wyników badań, poradnictwo, rola cfDNA w protokole badania – pokazy obliczeń.
Dr Rafał ICIEK
11.15-12.15 Badanie ultrasonograficzne w II trymestrze ciąży (18-22 tygodniu ciąży) – różnicowanie wad rozwojowych. Rekomendacje Sekcji USG PTGiP ? pokazy filmowe.
Prof. Marek PIETRYGA
12.15-13.00 Prenatalna ocena serca płodu, diagnostyka TGA, tetralogii Fallota, HLHS ? porady praktyczne.
Prof. Mariola ROPACKA-LESIAK
13.00-13.45 Prenatalna diagnostyka wad układu kostnego ? dysplazje kostno-szkieletowe, stopa końsko-szpotawa, poprzeczne redukcje kończyn – pokazy filmowe.
Prof. Mariola ROPACKA-LESIAK
13.45-14.15 Lunch
14.15-15.00 Diagnostyka porodu przedwczesnego, badanie kliniczne, badania biochemiczne i ocena szyjki macicy w badaniu ultrasonograficznym.
Dr Maciej BRĄZERT
15.00?15.45. Wady ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego u płodu ? pokazy filmowe, diagnostyka różnicowa, rokowanie
Dr Rafał ICIEK
15.45-16.00 Dyskusja i zakończenie kursu

Kurs specjalistyczny:

  • 30 pkt. do certyfikatu podstawowego  Sekcji USG PTGiP

Koszt:  920 zł

Opłatę za kurs proszę przelać na konto:  STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZDROWIA MATKI I DZIECKA
ul. Ułańska 21. lok. U5, 60-748 Poznań
 74 10901463 0000 0001 03381687
 Santander Bank Polska

(na przelewie proszę wpisać imię i nazwisko osoby, której dotyczy wpłata oraz datę kursu)

Zgłoszenia:

Listownie, faxem lub e-mailem prosimy przesłać na adres:

Sekcja Ultrasonografii PTG, 60-535 Poznań, ul. Polna 33
fax. 061 8419-647 ,
tel. 061 8419-334, 441
e-mail:  kpichk@gpsk.ump.edu.pl lub sekretariat@usgptg.pl

Formularz zgłoszeniowy:  ikona_word

lub poprzez REJESTRACJĘ ELEKTRONICZNĄ