Baza Ultrasonograficznych Badań Przesiewowych

BUS

Zgodnie z ustaleniami Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego uruchamiamy ogólnopolską bazę obejmującą dane badania przesiewowego w pierwszym trymestrze ciąży.

1. W bazie zawarte będą dane z roku kalendarzowego 2013  – od 01-01-2013 do 31-12-2013

2. Baza danych powinna zawierać pola w następującej kolejności:

NAME; OTHER_NAMES; DOB; CREATED; LAST_VISIT; AGE; BPD; CRL; NT; NB; TR; DV; PAPPA; 
PAPPA_MOM; BHCG; BHCG_MOM; ADJUSTED_RISK_TR21; ADJUSTED_RISK_TR13; ADJUSTED_RISK_TR18;

Jak mam to zrobić?

1. Skopiować poniższy tekst zapytania

SELECT Patient.NAME, Patient.OTHER_NAMES, Patient.DOB, Episode.CREATED, Patient.LAST_VISIT, Exam.AGE, Fetus.BPD, Fetus.CRL, Fetus.NT, Exam.PAPPA, Exam.PAPPA_MOM, Exam.BHCG, Exam.BHCG_MOM, Fetus.ADJUSTED_RISK_TR21, Fetus.ADJUSTED_RISK_TR18, Fetus.ADJUSTED_RISK_TR13 FROM Patient INNER JOIN ((Episode INNER JOIN Exam ON Episode.ID = Exam.EPISODE)  INNER JOIN Fetus ON Exam.ID = Fetus.EXAM) ON Patient.ID = Episode.PATIENT WHERE (((Episode.CREATED) between '1/1/2013' and '1/1/2014'))

2. Uruchomić program FMF.

3. Wybrać i uruchomić “ZAPYTANIA”.

4. Wybrać “Dodaj nowe“.  Jako nazwę zapytania  można wpisać w postaci “nazwisko_imie” lub “nazwa_ośrodka“.

5. W treści zapytania należy wkleić skopiowany powyższy tekst i je zapisać.

6. Uruchomić zapytanie. Otrzymane rezultaty zapisujemy w postaci pliku (proponujemy Państwu w nazwie pliku zawrzeć imię i nazwisko lub nazwę ośrodka wykonującego badania).

7. Wygenerowany plik prosimy przesłać na adres bus@usgptg.pl