Kurs – 07.11.2020 Poznań

Termin:

07.11.2020 r

Miejsce:

Concordia Center
ul. Zwierzyniecka 3
60-813 Poznań

concordia mapka

Dojazd do Concordia Center od strony ul. Zwierzynieckiej (przy domu studenckim Jowita) lub od ul. Bukowskiej (przy hotelu Sheraton).
Uczestnicy przyjeżdżający  do Poznania pociągiem mogą również dojść z dworca PKP ulicą Dworcową do Ronda Kaponiera, a następnie przejść przejściem podziemnym na drugą stronę ulicy. (około 10 minut).

Tematyka kursu:

Diagnostyka ultrasonograficzna I i II trymestru ciąży. Diagnostyka ultrasonograficzna wad rozwojowych i porodu przedwczesnego.

Program kursu:

9.00- 09.30 Algorytm badania prenatalnego między 11 – 14 tygodniem ciąży ? ocena anatomii płodu oraz ryzyka aberracji chromosomowych. Zastosowanie badania cfDNA płodowego w diagnostyce prenatalnej.
Prof. Jacek BRĄZERT
09.30-10.00 Aspekty praktyczne interpretacji wyników testu połączonego w 11-14 tygodniu ciąży ? pokazy praktyczne wykonywania obliczeń
Dr Rafał ICIEK
10.00-10.45 Jak wykonywać poprawnie badanie między 18-22 tygodniem ciąży ? Rekomendacxje Sekcji USG PTGiP
Prof. Jacek BRĄZERT
10.45-11.30 Diagnostyka wad układu moczowego i prezentacja przypadków klinicznych ? rokowanie, diagnostyka różnicowa, postępowanie kliniczne
Prof. Marek PIETRYGA
11.30-11.45 Kawa
11.45-12.30 Wady układu oddechowego u płodu ? diagnostyka, postępowanie i rokowanie.
Prof. Marek PIETRYGA
12.30-13.00 Wady przewodu pokarmowego i prezentacja przypadków klinicznych ? diagnostyka, postępowanie i rokowanie.
Prof. Mariola ROPACKA-LESIAK
13.00-13.45 Wady układu kostno-szkieletowego u płodu ? rokowanie, postępowanie kliniczne w okresie okołoporodowym, pokazy filmowe
Prof. Mariola ROPACKA-LESIAK
13.45-14.30 Podział kliniczny i ultrasonograficzny wad centralnego i obwodowego układu nerwowego – pokazy filmowe, markery aberracji chromosomowych, rokowanie
Dr Rafał ICIEK
14.30-15.00 Lunch
15.00 -15.45 Diagnostyka ultrasonograficzna porodu przedwczesnego – prognozowanie w I i II trymestrze ciąży, ocena długości szyjki macicy.
Dr Maciej BRĄZERT
15.45-16.00 Dyskusja i zakończenie kursu

Kurs specjalistyczny:

  • 20 pkt. do certyfikatu podstawowego  Sekcji USG PTGiP

Koszt:  800 zł

Opłatę za kurs proszę przelać na konto:  STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZDROWIA MATKI I DZIECKA
ul. Ułańska 21. lok. U5, 60-748 Poznań
 74 10901463 0000 0001 03381687
 Santander Bank Polska

(na przelewie proszę wpisać imię i nazwisko osoby, której dotyczy wpłata oraz datę kursu)

Zgłoszenia:

Listownie, faxem lub e-mailem prosimy przesłać na adres:

Sekcja Ultrasonografii PTG, 60-535 Poznań, ul. Polna 33
fax. 061 8419-647 ,
tel. 061 8419-334, 441
e-mail:  kpichk@gpsk.ump.edu.pl lub sekretariat@usgptg.pl

Formularz zgłoszeniowy:  ikona_word

lub poprzez REJESTRACJĘ ELEKTRONICZNĄ