Adres nowej strony sekcji USG PTGiP

Szanowni Pańswo

Informujemy, iż strona Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników znajduje się aktualnie pod adresem: http://usgptgip.pl