II KONGRES ULTRASONOGRAFII W GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWIE

SEKCJA ULTRASONOGRAFII
POLSKIEGO TOWARZYSTWA GINEKOLOGICZNEGO


oraz

SEKCJA TERAPII PŁODU

serdecznie zapraszają na

II KONGRES
Ultrasonografia w Ginekologii i Położnictwie


Poznań 24 - 26.05.2007
Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego i własnym chciałbym serdecznie zaprosić Państwa na II Kongres "Ultrasonografia w ginekologii i położnictwie", który odbędzie się w Poznaniu, w dniach 25 - 26 maja 2007.
Życzliwe przyjęcie, z jakim spotkał się I Kongres "Ultrasonografia w ginekologii i położnictwie", zorganizowany przez nasz Ośrodek w 2005 roku, pozwala nam żywić nadzieję, że kolejne spotkanie w Poznaniu także okaże się interesujące dla doświadczonych specjalistów i wartościowe dla młodych Kolegów rozpoczynających swoją przygodę z ultrasonografią w ginekologii i położnictwie.
Chcemy kontynuować dotychczasowy zwyczaj zapraszania znawców tematu z czołowych Ośrodków z kraju i zagranicy oraz wzbogacania sesji kongresowych nowoczesnymi technikami prezentacji, zwłaszcza prezentacji "live".
Mamy nadzieję, że dzięki temu budujemy tradycję spotkań w Poznaniu, które przyczyniają się do tworzenia międzynarodowej przestrzeni wymiany doświadczeń, wypracowywania wspólnych stanowisk, integracji środowiska i dzielenia się zarówno satysfakcją z sukcesów, jak i wyzwaniami naukowymi, nieodłącznie towarzyszącymi tej fascynującej gałęzi medycyny XXI wieku.

Z poważaniem
prof. dr hab. n. med. Jacek Brązert
Przewodniczący Komitetu Naukowego
dr hab. n. med. Marek Pietryga
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

TEMATYKA KONGRESU

Ginekologia

Położnictwo


Prezentacje "live" towarzyszące wszystkim sesjom kongresowym.

KURSY PRZEDKONGRESOWE

Kurs I
3D - VISUS kurs GE

Termin kursu: 24.05.2007
Opłata: 1500,-zł
Opłata obejmuje uczestnictwo w kursie i kongresie

Wymagane posiadanie laptopa
Informacje dotyczące wymagań sprzętowych laptopa (plik PDF):

Ilość osób ograniczona - 30 osób
Zagraniczni wykładowcy
Zajęcia praktyczne

Kurs specjalistyczny - 40 pkt akredytacyjnych Sekcji USG PTG oraz punkty edukacyjne OIL

Program kursu do pobrania (plik PDF):

Miejsce: Hotel Mercure
ul. Roosevelta 20
60-829 Poznań
tel.: +48 (0) 61 855 80 00

Kurs II
Standardy badania ultrasonograficznego.
Diagnostyka wad rozwojowych płodu.
Diagnostyka ultrasonograficzna w ginekologii.
Praktyczne zastosowanie Dopplera w położnictwie.

UWAGA: (uaktualniono 27.02.2007r) BRAK MIEJSC

Termin kursu: 24.05.2007
Opłata: 900,-zł
Opłata obejmuje uczestnictwo w kursie i kongresie

Ilość osób ograniczona - 70 osób
Zajęcia praktyczne

Kurs specjalistyczny - 40 pkt akredytacyjnych Sekcji USG PTG oraz punkty edukacyjne OIL

Program kursu do pobrania (plik PDF):

Miejsce: Sala wykładowa
Ginekologiczno - Położniczy Szpital Kliniczny AM w Poznaniu ul. Polna 33
60-535 Poznań


ORGANIZATORZY


MIEJSCE OBRAD

"Kinepolis"
ul. B. Krzywoustego 72
61-144 Poznań


Kongres posiada wartość 40 pkt akredytacyjnych Sekcji USG PTG oraz punkty edukacyjne OILPROGRAM KONGRESU

Program kongresu do pobrania (plik PDF):

 

SPOTKANIE TOWARZYSKIE

Serdecznie zapraszamy wszystkich Uczestników Kongresu na spotkanie towarzyskie w SQ klub

Spotkanie odbędzie się 25.05.2007, rozpoczynamy o godzinie 21.00

Ilość miejsc ograniczona

Koszt udziału w imprezie: 130,-

Wpłat prosimy dokonywać na konto

Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Matki i Dziecka
ul. Polna 33, 60-535 Poznań
74 10901463 0000 0001 03381687
I Oddział BZ WBK S.A. w Poznaniu


z dopiskiem SQ klub

W tym roku chcielibyśmy się bawić wraz z Państwem przy dźwiękach muzyki latynoamerykańskiej w klubie uhonorowanym nagrodą czasopisma Aktivist NOCNE MARKI w kategorii KLUB ROKU 2006ZAPRASZAMY: Stary Browar/ Słodownia, ul. Półwiejska 42.

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW i OPŁATY

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać w formie pisemnej listem, faxem na adres Sekretariatu Kongresu lub e-mailem na adres: kpichk@gpsk.am.poznan.pl
Formularz zgłoszeniowy do pobrania:

Opłata za uczestnictwo w kongresie

wczesna rejestracja

do 31.12.2006

opłata kongresowa: 400,-

późna rejestracja

do 10.05.2007

opłata kongresowa: 500,-

rejestracja po 10.05.2007

 

opłata kongresowa: 600,-Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZDROWIA MATKI I DZIECKA
UL. POLNA 33, 60-535 POZNAŃ

74 10901463 0000 0001 03381687
I Oddział BZ WBK S.A. w Poznaniu

Proszę przy zgłoszeniu podać nr NIP oraz dane do faktury.TERMIN NADSYLANIA STRESZCZEŃ

Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie streszczeń do dnia 28.02.2007 na adres sekretariatu kongresu.SEKRETARIAT KONGRESU

Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych
Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Polna 33
60-535 Poznań
tel: +48 61 8419 560, +48 61 8419 334
fax: +48 61 8419 647
e-mail: kpichk@gpsk.am.poznan.pl

Szczegółowe informacje na temat kongresu na stronie: www.gpsk.am.poznan.pl/su_ptg