INFORMACJA
O KURSACH I WARSZTATACH ORGANIZOWANYCH
PRZEZ SEKCJĘ USG PTG 

ROK 2019

 

Styczeń

11-12.01.2019

"Praktyczne aspekty badań w diagnostyce ultrasonograficznej"

Kurs oraz warsztaty praktyczne zaliczane do Certyfikatu Podstawowego Sekcji USG PTGiP (30 pkt.)

Szczegóły

Miejsce: Wisła, Hotel Gołębiewski

12.01.2019

Kurs "Ultrasonograficzna diagnostyka wad wrodzonych i zasady postępowania klinicznego"

Szczegóły

Miejsce: Warszawa

17.01.2019

Kurs Sekcji USG PTGiP „Ultrasonografia w ciąży młodocianych”

30 pkt Sekcji USG PTGiP

Szczegóły

Miejsce: Hotel Ambasador Premium, ul. Jana Kilińskiego 145, Łódź

 

 Luty

28.02.2019

Warsztaty praktyczne

Miejsce: Poznań

 

Marzec

1.03.2019

Kurs "Zastosowanie badania dopplerowskiego w diagnostyce aberracji chromosomowych, niedotlenienia, zagrożenia życia oraz zaburzeń wzrastania u płodu. Badanie dopplerowskie w ginekologii i onkologii ginekologicznej. Badania dopplerowskie w ciąży mnogiej."

30 pkt. do certyfikatu podstawowego i dopplerowskiego Sekcji USG PTG

Miejsce: Poznań

2.03.2019

Kurs "Diagnostyka wad rozwojowych płodu. Standardy badań ultrasonograficznych w I oraz II trymestrze ciąży."

Miejsce: Poznań

 

Maj

16.05.2019

Warsztaty praktyczne

Miejsce: Poznań

17.05.2019

Kurs "Ultrasonografia w diagnostyce porodu przedwczesnego. Ultrasonografia w ciąży bliźniaczej."

30 pkt. do certyfikatu podstawowego Sekcji USG PTG

Miejsce: Poznań

18.05.2019

Kurs "Prenatalna diagnostyka ultrasonograficzna I trymestru ciąży. Ultrasonografia w diagnostyce i leczeniu niepłodności. Diagnostyka ciąży ektopowej."

30 pkt. do certyfikatu podstawowego i prenatalnego Sekcji USG PTG

Miejsce: Poznań

 

Wrzesień

12.09.2019

Warsztaty praktyczne

Miejsce: Poznań

13.09.2019

Kurs "Diagnostyka prenatalna I i II trymestru ciąży – Rekomendacje Sekcji USG PTGiP. Zasady opieki nad kobietą ciężarną wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia."

Miejsce: Poznań

14.09.2019

Kurs "Podstawy badania dopplerowskiego i zastosowanie kliniczne w diagnostyce prenatalnej – ocena ryzyka aberracji chromosomowych, stanu przedrzucawkowego, dobrostanu płodu, ocena ryzyka i monitorowanie IUGR, ocena niedokrwistości płodu."

30 pkt. do certyfikatu podstawowego i dopplerowskiego Sekcji USG PTG

Miejsce: Poznań

 

Listopad

7.11.2019

Warsztaty praktyczne

Miejsce: Poznań

8.11.2019

Kurs "Diagnostyka ultrasonograficzna wad rozwojowych i porodu przedwczesnego."

Miejsce: Poznań

9.11.2019

Kurs "Prenatalna diagnostyka serca płodu. Wady serca w diagnostyce prenatalnej."

30 pkt. do certyfikatu podstawowego i oceny serca płodu Sekcji USG PTG

Miejsce: Poznań