Mazowiecka Szkoła Ultrasonografii zaprasza do uczestnictwa w dwóch organizowanych kursach:

- "Ultrasonografia w ginekologii i położnictwie z ultrasonografią sutka"

- "Ultrasonografia dopplerowska w ginekologii i położnictwie z diagnostyką wad płodu"

Kurs I

"Ultrasonografia w ginekologii i położnictwie z ultrasonografią sutka"

Termin: 28-30 wrzesień 2007

Tematyka:

  • Ultrasonografia sutka
  • Ultrasonografia w ginekologii

Kierownictwo naukowe: prof. dr hab. n. med. Jacek Brązert

Zajęcia poprowadzą:
prof. dr hab. n. med. Jacek Brązert
prof. dr hab. n. med. Sławomir Jędrzejczyk
dr hab. n. med. Marek Pietryga

 

Kurs II

"Ultrasonografia dopplerowska w ginekologii i położnictwie z diagnostyką wad płodu"

Termin: 16-18 listopad 2007

Tematyka:

  • Ultrasonografia dopplerowska w ginekologii
  • Ultrasonografia dopplerowska w położnictwie
  • Diagnostyka ultrasonograficzna wad wrodzonych

Kierownictwo naukowe: prof. dr hab. n. med. Jacek Brązert

Zajęcia poprowadzą:
prof. dr hab. n. med. Jacek Brązert
prof. dr hab. n. med. Sławomir Jędrzejczyk
dr hab. n. med. Marek Pietryga


Więcej informacji o kursach oraz zapisy na stronie: www.mszu.pl
tel. 602 122 513