I Kongres
Ultrasonografia w Ginekologii i Położnictwie

Poznań, 1-2 kwietnia 2005 r.

Szanowni Państwo,

Szybki rozwój ultrasonografii i możliwości wykorzystania tej techniki do badań powodują coraz szersze zainteresowanie środowiska medycznego.To zainteresowanie skłoniło nas do organizacji I-go Kongresu "Ultrasonografia w ginekologii i położnictwie", który odbędzie się w Poznaniu, w dniach 1 - 2 kwietnia 2007.
W imieniu swoim i Komitetu Organizacyjnego chciałbym serdecznie zaprosić Państwa do uczestnictwa. Zaproszeni  specjaliści przedstawią zagadnienia z zakresu diagnostyki ultrasonograficznej 2D i 3D w ginekologii i położnictwie.