Drogie Koleżanki i Koledzy

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie „Diagnostyka ultrasonograficzna w ginekologii”, który odbędzie się w Warszawie w dniach 4-5.11.2011r.  

Kurs jest pierwszym z planowanych międzynarodowych szkoleń ultrasonograficznych organizowanych  przez International Meetings of Medicine przez przy współudziale Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Tym razem tematyka będzie dotyczyła  nowoczesnej diagnostyki ultradźwiękowej w kobiecych nowotworach złośliwych oraz w niezłośliwych zmianach narządu rodnego oraz w diagnostyce i w leczeniu niepłodności.

Kurs, któremu przyznano 30 pkt edukacyjnych Sekcji Ultrasonografii PTG będzie okazją do przedstawienia aktualnej wiedzy na temat praktycznego wykorzystania badania sonograficznego w różnicowaniu najczęstszych schorzeń ginekologicznych. Wykładowcami będą m.in. światowi eksperci w dziedzinie ultrasonografii ginekologicznej, profesorowie Juan Luis Alcazar z Hiszpanii i Povilas Sladkievicius ze Szwecji.

Interaktywny program kursu z udziałem  wybitnych specjalistów oraz Państwa pozwoli na zadawanie pytań, przedstawienie wybranych własnych ciekawych przypadków i omawianie trudnych diagnostycznie problemów klinicznych. Jestem przekonany, że niezwykle ważna stanie się też możliwość osobistej wymiany poglądów i doświadczeń w tym zakresie.

Przewodniczący Komitetu Naukowego Kursu

Prof.dr hab.Artur Czekierdowski

Miejsce konferencji:

Hotel Intercontinental
ul. Emili Plater 49
00-125 Warszawa 

Ulotka informacyjna do pobraniaikona acrobat