Ultrasonograficzne warsztaty praktyczne w położnictwie

Termin:
  24.02.2011

Miejsce:

Pracownia Dydaktyczna
Ginekologiczno- Położniczego Szpitala Klinicznego
Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Polna 33


Kierownictwo kursu :
dr hab. n. med. Marek Pietryga

Prowadzący:    
dr hab. n. med.     Marek Pietryga
dr hab. n. med.     Mariola Ropacka- Lesiak

Program warsztatów:

24.02.2011    Czwartek

09.00-09.30    Praktyczne wskazówki i uwarunkowania techniczne w badaniach dopplerowskich
                          Marek Pietryga

09.30-12.30    Zajęcia praktyczne

12.30-13.30    Lunch

13.30-17.00    Zajęcia praktyczne