Podstawy praktycznej ultrasonografii w ginekologii i położnictwie

podstawy pr ultrasonografii"Podstawy praktycznej ultrasonografii w ginekologii i położnictwie"
Marek Pietryga, Jacek Brązert

Koleżanki i Koledzy
Podstawy praktycznej ultrasonografu w ginekologii i położnictwie zawierają zarówno wiadomości, jak i zbiór praktycznych porad z zakresu ultrasonografu. Książka ta skierowana jest do studentów i lekarzy znajdujących się na różnych etapach zawodowego zaawansowania. Powstała ona na podstawie naszej wcześniejszej publikacji pt. Ultrasonografia dopplerowska w położnictwie. Podstawy oceny serca płodu, która spotkała się z życzliwym przyjęciem Czytelników, a także została wyróżniona nagrodą Ministra Zdrowia.


W Podstawach praktycznej ultrasonografii w ginekologii i położnictwie staraliśmy się utrzymać praktyczny charakter podręcznika, wprowadzając zarazem nowe zagadnienia dotyczące ultrasonografii w ginekologii oraz prezentację przypadków klinicznych. Mamy nadzieję, że zamieszczone zdjęcia (łącznie 1805, w tym 1524 wykonane przez nas osobiście) będą pomocne w codziennej diagnostyce ultrasonograficznej.
Zaszczytem dla nas było współtworzenie tej książki z najwybitniejszymi specjalistami z zakresu ultrasonografu w ginekologii i położnictwie w Polsce. Praktyczne porady przez nich przekazane z pewnością wzbogacą wiedzę i przyczynią się do podniesienia poziomu diagnostyki prenatalnej oraz obrazowania w ginekologii, a zwłaszcza w onkologii ginekologicznej. Zdajemy sobie sprawę, że zgromadzony materiał nie obejmuje wszystkich zagadnień ultrasonografii w ginekologii i położnictwie. Staraliśmy się jednak w możliwie przystępny i praktyczny sposób przedstawić nasze doświadczenia. Podstawy praktycznej wiedzy zawarte w tej książce pomogą lepiej zrozumieć inne specjalistyczne publikacje z zakresu diagnostyki prenatalnej, echokardiografii płodu, terapii płodu i onkologii ginekologicznej.
Intencją autorów było, aby książka miała charakter przewodnika po ultrasonografii z zakresu ginekologii i położnictwa, stanowiącego kontynuację i rozwinięcie myśli wielkopolskich twórców polskiej ultrasonografii ginekologicznej, a w szczególności prof. Marka Spaczyńskiego.
Forma przedstawionej tu wiedzy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczestników kursów ultrasonograficznych, a przeprowadzone podczas ich trwania liczne dyskusje i polemiki znacząco wpłynęły na ostateczny kształt książki, za co serdecznie Państwu dziękujemy.
Marek Pietryga Jacek Brązert

Spis treści: