Warunki członkowstwa w Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego:

  • Członkiem Sekcji może zostać lekarz , który jest aktualnym członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz złoży deklarację przynależności /patrz: Deklaracja przynależności/
  • członkostwo nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami, wystarczy iż dana osoba regularnie opłaca składkę Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
  • uzyskanie certyfikatu Sekcji USG regulowane jest osobnymi przepisami /patrz: Warunki uzyskania certyfikatu Sekcji USG PTG/