Lista osób, które uzyskały certyfikat oceny serca płodu Sekcji USG PTG - za 2015 rok

(aktualizacja 25.02.2016r)

 
Lp. Nr. certyfikatu Nazwisko i imię
1 1/2015
23.04.2015
Dembnicki Tomasz
2/2015
23.04.2015
Orzechowski Maciej
3/2015
23.04.2015
Sitkiewicz Emilia
4/2015
23.04.2015
Spyra Roman
5 5/2015
23.04.2015
Wnuczek-Mazurek Izabela
6/2015
26.11.2015
Ewa Juncewicz
7/2015
26.11.2015
Krzysztof Arabski
8/2015
26.11.2015
Michał Ciebiera
9/2015
26.11.2015
Ewa Góra
10  10/2015
26.11.2015
Patrycja Nowak-Florek
11  11/2015
26.11.2015
Jakub Pankiewicz
12  12/2015
26.11.2015
Jerzy Zwoliński
13  13/2015
26.11.2015
Magda Rybak-Krzyszkowska