Lista osób, które uzyskały certyfikat diagnostyki ultrasonograficznej gruczołu piersiowego Sekcji USG PTG - za 2018 rok

(aktualizacja 16.07.2018r)

 

Lp. Nr. certyfikatu Nazwisko i imię
1 1/2018
09.05.2018
Żebiełowicz Dariusz
2 2/2018
05.07.2018
Skóra Artur
3 3/2018
05.07.2018
Surmacki Piotr
4 4/2018
05.07.2018
Rabiej-Wrońska Ewa
5 5/2018
5.07.2018
Kowalik Adrian
6 6/2018
5.07.2018
Konopka Beata
7 7/2018
06.07.2018
Szkudliński Przemysław
8 8/2018
06.07.2018
Andrzejewski Wojciech