Lista osób, które uzyskały certyfikat badań dopplerowskich Sekcji USG PTG - za 2018 rok

(aktualizacja 28.03.2018r)

 

Lp. Nr. certyfikatu Nazwisko i imię

1.      

1/2018
11.01.2018

Izabela Wnuczek-Mazurek

2.      

2/2018

26.02.2018

Jacek Antos

3.      

3/2018

26.02.2018

Jacek Brązert

(bezterminowo-wykładowca)

4.      

4/2018

26.02.2018

Paweł Basta

(bezterminowo-wykładowca)

5.      

5/2018

26.02.2018

Dariusz Borowski

(bezterminowo-wykładowca)

6.      

6/2018

26.02.2018

Wojciech Cnota

(bezterminowo-wykładowca)

7.      

7/2018

26.02.2018

Artur Czekierdowski

(bezterminowo-wykładowca)

8.      

8/2018

26.02.2018

Bartosz Czuba

(bezterminowo-wykładowca)

9.      

9/2018

26.02.2018

Rafał Iciek

(bezterminowo-wykładowca)

10.  

10/2018

26.02.2018

Przemysław Kosiński

(bezterminowo-wykładowca)

11.  

11/2018

26.02.2018

Mariola Ropacka-Lesiak

(bezterminowo-wykładowca)

12.  

12/2018

26.02.2018

Piotr Sieroszewski

(bezterminowo-wykładowca)

13.  

13/2018

26.02.2018

Krzysztof Sodowski

(bezterminowo-wykładowca)

14.  

14/2018

26.02.2018

Krzysztof Szaflik

(bezterminowo-wykładowca)

15.  

15/2018

26.02.2018

Piotr Węgrzyn

(bezterminowo-wykładowca)

16.  

16/2018

26.02.2018

Mirosław Wielgoś

(bezterminowo-wykładowca)

17.  

17/2018

06.03.2018

Kubiak Jerzy

18.  

18/2018

20.03.2018

Orliński Tomasz