Lista osób, które uzyskały certyfikat badań dopplerowskich Sekcji USG PTG - za 2017 rok

(aktualizacja 09.01.2018r)

LP Nr certyf. Nazwisko i imię
1 1/2017
07.04.2017
Feliks Marek Tomczak
2 2/2017
01.09.2017
Agnieszka Kaluba-Skotarczak
3 3/2017
01.09.2017
Antoni Kubiak
4 4/2017
01.09.2017
Rafał Kocyłowski
5 5/2017
25.09.2017
Zofia Augustyniak
6 6/2017
25.09.2017
Jacek Śliwa
7 7/2017
26.09.2017
Katarzyna Moszczyńska
8/2017
03.10.2017
Przemysław Trzciński
9/2017
11.10.2017
Adrian Łukasik
10  10/2017
17.10.2017
Aleksandra Persona-Śliwińska
11 11/2017
30.10.2017
Karolina Gruca-Stryjak
12 12/2017
14.11.2017
Michał Szuber
 13 13/2017
11.12.2017
Katarzyna Stefańska
 14 14/2017
13.12.2017
Jarosław Rut
 15 15/2017
28.12.2017
Przemysław Adamski