Lista osób, które uzyskały certyfikat badań dopplerowskich Sekcji USG PTG - za 2016 rok

(aktualizacja 12.12.2016r)

Lp. Nr. certyfikatu Nazwisko i imię
1 1/2016
31.03.2016
Jacek Domarańczyk
2 2/2016
31.03.2016
Rafael Gniadek
3 3/2016
03.10.2016
Marzena Dębska
4 4/2016
15.11.2016
Mariusz Dubiel
5 5/2016
01.12.2016
Agnieszka Nowak
6 6/2016
01.12.2016
Jakub Staniczek