Lista osób, które uzyskały certyfikat badań dopplerowskich Sekcji USG PTG - za 2015 rok

(aktualizacja 14.12.2015r)

 

Lp. Nr. certyfikatu Nazwisko i imię
1. 1/2015
23.04.2015
Maciej Orzechowski
2. 2/2015
23.04.2015
Roman Spyra
3 3/2015
26.11.2015
Arabski Krzysztof
4 4/2015
26.11.2015
Miachał Ciebiera
5 5/2015
26.11.2015
Tomasz Dembnicki
6 6/2015
26.11.2015
Jakub Pankiewicz
7 7/2015
26.11.2015
Marta Stanisławska
8 8/2015
26.11.2015
Sławomir Świderski