Lista osób, które uzyskały certyfikat badań dopplerowskich Sekcji USG PTG - za 2013 rok

(aktualizacja 28.05.2014r)

Lp. Nr. certyfikatu Nazwisko i imię
1 1/2013
27.09.2013
Marek Pietryga
2 2/2013
27.09.2013
Jacek Brązert
3 3/2013
27.09.2013
Przemysław Adamski
4 4/2013
27.09.2013
Jacek Antos
5 5/2013
27.09.2013
Zofia Augustyniak
6 6/2013
27.09.2013
Maciej Brązert
7 7/2013
27.09.2013
Katarzyna Ciach
8 8/2013
27.09.2013
Mariusz Grzesiak
9 9/2013
27.09.2013
Agnieszka Kaluba-Skotarczak
10 10/2013
27.09.2013
Rafał Kocyłowski
11 11/2013
27.09.2013
Adrianna Kondracka
12 12/2013
27.09.2013
Przemysław Korszun
13 13/2013
27.09.2013
Joanna Kowalska-Jasiecka
14 14/2013
27.09.2013
Antoni Kubiak
15 15/2013
27.09.2013
Jerzy Kubiak
16 16/2013
27.09.2013
Sławomir Laber
17 17/2013
27.09.2013
Adrian Łukasik
18 18/2013
27.09.2013
Ewa Mężyk
19 19/2013
27.09.2013
Katarzyna Moszczyńska
20 20/2013
27.09.2013
Dorota Nowakowska
21 21/2013
27.09.2013
Aleksandra Persona-Śliwińska
22 22/2013
27.09.2013
Jarosław Rut
23 23/2013
27.09.2013
Michał Szuber
24 24/2013
27.09.2013
Jacek Śliwa
25 25/2013
27.09.2013
Feliks Marek Tomczak
26 26/2013
27.09.2013
Przemysław Trzciński
27 27/2013
27.09.2013
Izabela Wnuczek-Mazurek
28 28/2013
27.09.2013
Dariusz Borowski
29 29/2013
27.09.2013
Wojciech Cnota
30 30/2013
27.09.2013
Artur Czekierdowski
31 31/2013
27.09.2013
Bartosz Czuba
32 32/2013
27.09.2013
Mariusz Dubiel
33 33/2013
27.09.2013
Mariola Ropacka-Lesiak
34 34/2013
27.09.2013
Piotr Sieroszewski
35 35/2013
27.09.2013
Krzysztof Szaflik
36 36/2013
27.09.2013
Piotr Węgrzyn
37 37/2013
27.09.2013
Mirosław Wielgoś
38 38/2013
27.09.2013
Piotr Kaczmarek