Każdy z lekarzy ubiegających się o Certyfikat diagnostyki ultrasonograficznej gruczołu piersiowego Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego powinien spełnić łącznie poniższe 4 warunki:

  1. Uzyskać certyfikat uczestnictwa w Kursie USG piersi – Warsztaty praktyczne – Kurs Podstawowy
  2. Uzyskać certyfikat uczestnictwa w Kursie USG piersi – Warsztaty praktyczne – Kurs Zaawansowany
  3. Przystąpić i zdać egzamin teoretyczny i praktyczny (egzaminy organizowane są w ramach Kursu USG piersi – Warsztaty praktyczne – Kurs Zaawansowany)
  4. Przesłać zgodnie z poniższą instrukcją 20 obrazów USG piersi (*)