W dniu 26 listopada 2015r odbyły się kolejne egzaminy do certyfikatów specjalistycznych Sekcji Ultrasonografii PTG.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami egzaminów.

WYNIKI EGZAMINU NA CERTYFIKAT OCENY SERCA PŁODU 23.04.2015R.

 

L.P. NAZWISKO IMIĘ OCENA EGZ.
PRKTYCZNY
OCENA EGZ.
TEORETYCZNY
1. Arabski Krzysztof zaliczony zaliczony
2. Ciebiera Michał zaliczony zaliczony
3. Góra Ewa zaliczony zaliczony
4. Juncewicz Ewa zaliczony zaliczony
5. Nowak-Florek Patrycja zaliczony zaliczony
6. Pankiewicz Jakub zaliczony zaliczony
7. Stanisławska Marta zaliczony zaliczony
8. Zwoliński Jerzy zaliczony zaliczony
 

 

WYNIKI EGZAMINU NA CERTYFIKAT BADAŃ DOPPLEROWSKICH 23.04.2015R.

 

L.P. NAZWISKO IMIĘ OCENA EGZ.
PRKTYCZNY
OCENA EGZ.
TEORETYCZNY
1. Arabski Krzysztof zaliczony zaliczony
2. Ciebiera Michał zaliczony zaliczony
3. Dembnicki Tomasz zaliczony zaliczony
4. Pankiewicz Jakub zaliczony zaliczony
5. Stanisławska Marta zaliczony zaliczony
6. Świderski Sławomir zaliczony zaliczony

 

WYNIKI EGZAMINU NA CERTYFIKAT BADAŃ PRENATALNYCH 23.05.2015R.

 

L.P. NAZWISKO IMIĘ OCENA EGZ.
PRKTYCZNY
OCENA EGZ.
TEORETYCZNY
1. Arabski Krzysztof zaliczony zaliczony
2. Ciebiera Michał zaliczony zaliczony
3. Góra Ewa zaliczony zaliczony
4. Lukoschek Justyna zaliczony zaliczony
5. Nowak-Florek Patrycja zaliczony zaliczony
6. Obst Michał zaliczony zaliczony
7. Stanisławska Marta zaliczony zaliczony
8. Świderski Sławomir zaliczony zaliczony