Poznań, dnia 30.11.2015r.

 

marek pietryga

Szanowni Państwo

W dniu 27 listopada 2015 roku, w trakcie kursu dotyczącego diagnostyki ultrasonograficznej w ginekologii, uroginekologii i niepłodności odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

W związku ze skróceniem drugiej kadencji Zarządu Sekcji zaistniała możliwość ponownego kandydowania członków Zarządu oraz jej Przewodniczącego na kolejną kadencję. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbyło się pod przewodnictwem Prezesa Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego prof. dr hab. n. med. Mirosława Wielgosia.

W wyniku głosowania obecny skład Zarządu Sekcji USG PTG został ponownie wybrany oraz poszerzony o prof. dr hab. n. med. Krzysztofa Sadowskiego, dr n. med. Pawła Bastę oraz dr n. med. Przemysława Kosińskiego. Ponadto z radością informuję, że po raz kolejny zostałem obdarzony zaufaniem i wybrany na Przewodniczącego Sekcji USG PTG.

Priorytetami kolejnej kadencji Zarządu Sekcji USG PTG będą szkolenia osób specjalizujących się, upowszechnienie szkoleń z zakresu diagnostyki gruczołu sutkowego, współpraca dotycząca prac naukowych oraz publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, jak również kontynuacja szkoleń doszkalających w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej w położnictwie i ginekologii.

 

 

Z poważaniem

podpis mp

prof. UM dr hab. n. med. Marek Pietryga

Szanowni Państwo,

Z uwagi na odbywający się w Poznaniu w dniach 7-10 września 2016 r. Światowy Kongres Stomatologiczny FDI jesteśmy zmuszeni do przeorganizowania naszego kursu „Ultrasonografia 2/3D w nowoczesnej diagnostyce ginekologiczno-położniczej”.

Wskutek zaistniałej sytuacji w dniu 8 września 2016 r. na terenie Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego w Poznaniu odbędą się warsztaty praktyczne, natomiast dnia 9 września 2016 r. odbędzie się jednodniowy kurs z udziałem zaproszonych gości zagranicznych,  wybitnych znawców w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej:

  • prof. Bernard Benoit z Monako (obrazowanie prenatalne 2,3,4 D )
  • prof. Daniela Fischerova z Pragi ( obrazowanie w ginekologii 2,3,4 D )

Szanowni Państwo

Pragniemy poinformować, że zostały już wyznaczone terminy egzaminów specjalistycznych w 2016r. Warunki przystąpienia do egzaminów i uzyskania certyfikatów pozostały niezmienione.

Egzaminy specjalistyczne praktyczne i teoretyczne odbędą się o godzinie 15.00 w dniach:

  • 31.03.2016
  • 01.12.2016

Szanowni Państwo

W związku z ogromnym zainteresowaniem tematyką diagnostyki ultrasonograficznej gruczołu piersiowego oraz zgodnie z Państwa sugestiami informujemy, iż od roku 2015 zostaje wprowadzony nowy certyfikat specjalistyczny "Certyfikat diagnostyki ultrasonograficznej gruczołu piersiowego Sekcji USG PTG".

Szczegółowe informacje o zasadach uzyskiwania certyfikatu zostały umieszczone na stronie Sekcji w zakładce Certyfikaty Specjalistyczne.

Jednocześnie informujemy, iż zostały już zaplanowane terminy kursów związanych z tą tematyką (KURSY).

Poznań, dnia 29.12.2014r.

 

marek pietryga

Szanowni Państwo

W 2015 roku przystępujemy do kolejnych szkoleń, w celu podwyższania naszych umiejętności w zakresie ultrasonografii w położnictwie i ginekologii, a nowością jest program kursów teoretycznych i praktycznych z zakresu ultrasonografii gruczołu piersiowego.

Kontynuujemy szkolenia o profilu podstawowym i specjalistycznym : certyfikat badań prenatalnych, badania serca płodu, badań dopplerowskich z warsztatami w całej Polsce. W 2014 roku kolejne osoby uzyskały certyfikaty zdając egzamin teoretyczny i praktyczny.

Certyfikat badań prenatalnych został wstępnie zaakceptowany przez Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia i czekamy na odpowiednie rozporządzenia, natomiast certyfikat badania serca płodu i badań dopplerowskich są trakcie projektów wdrożenie ich do systemu opieki zdrowotnej w różnej formie. Jest to wynikiem kilkuletnich starań Sekcji USG PTG w Ministerstwie Zdrowia oraz Narodowym Funduszu Zdrowia, które dostrzegły podniesienie jakości diagnostyki prenatalnej w całym kraju.

W dniach 29-30.05.2015 organizujemy III Ultrasonografię w Ginekologii i Położnictwie Sekcji USG PTG w Zakopanem. Różnorodna tematyka, praktyczne wykłady, nowości :ultrasonografia okołoporodowa, obrazowanie blizny po cięciach cesarskich patologia łożyska, nowe schematy diagnostyki prenatalnej oraz prezentacje plenarne najciekawszych prac nadesłanych na kongres (termin do 7.05.2015), w duchu teatru Witkacego będą tworzyć niezapomnianą naukowo-góralską atmosferę.

 

Serdecznie pozdrawiam,

podpis mp

prof. UM dr hab. n. med. Marek Pietryga

Poznań, dnia 22.01.2016r.

 

marek pietryga

Szanowni Państwo,

Pragnę  poinformować, że udało się nam zorganizować w terminie 8-9.09.2016 dwudniowy kurs Ultrasonografia 2/3D w nowoczesnej diagnostyce ginekologiczno-położniczej (kurs wykładowo-ćwiczeniowo-warsztatowy)”, na który zostali zaproszeni wybitni znawcy w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej:

  • prof. Bernard Benoit z Monako (obrazowanie prenatalne 2,3,4 D )
  • prof. Daniela Fischerova z Pragi ( obrazowanie w ginekologii 2,3,4 D )

Jesteśmy przekonani, że spotkanie to będzie niezwykłym wydarzeniem i jednocześnie pozwoli Państwu poszerzyć wiedzę w zakresie ultrasonografii  tym bardziej, że kurs prowadzony będzie w formie wykładowo-ćwiczeniowej.

 

 

Z poważaniem

podpis mp

Przewodniczący Sekcji USG PTG

prof. UM dr hab. n. med. Marek Pietryga

Najbliższe wydarzenia

08.11.2018

Warsztaty praktyczne

Zajęcia praktyczne z udziałem pacjentek. Zaliczane do uzyskania certyfikatu Sekcji USG.

Miejsce: Poznań

09.11.2018

Kurs "Diagnostyka ultrasonograficzna wad rozwojowych i porodu przedwczesnego."

30 pkt. do certyfikatu podstawowego Sekcji USG PTGiP

Miejsce: Poznań

10.11.2018

Kurs "Prenatalna diagnostyka serca płodu. Wady serca w diagnostyce prenatalnej."

30 pkt. do certyfikatu podstawowego i badań prenatalnych Sekcji USG PTGiP

Miejsce: Poznań

Komunikaty

newsSzanowni Państwo, przypominamy, iż w przypadku rejestracji na warsztaty praktyczne oczekujemy wpłaty  w ciągu 14 dni od daty zarejestrowania się. W przypadku braku wpłaty w podanym terminie zgłoszenie zostaje anulowane.

 

Szanowni Państwo na stronie
(w zakładce Certyfikaty) umieściliśmy informacje dotyczące egzaminów na certyfikaty specjalistyczne Sekcji USG PTG. Przy każdym z certyfikatów znajdziecie Państwo również materiały dydaktyczne oraz zakres pytań egzaminacyjnych.

Publikacje

ksiazka pr_usg

Organizacje współpracujące

Sonomedica Basic

sonomedica